Ostrůvky

Ostrůvky, zejména pak tzv. ochranné ostrůvky pro podporu přecházení, jsou výborným a účinným prvkem, použitelným na všech typech komunikací. Efektivně působí na zklidňování dopravy, zvyšování bezpečnosti i zlepšování vzhledu komunikací.

Výhody ochranného ostrůvku lze shrnout následně:

  • Usnadňuje přecházení jeho zkrácením a rozdělením na dvě části. Není třeba čekat na mezeru mezi vozidly z obou směrů jízdy současně, stačí vždy mezera jen z jednoho směru, což podstatně zvyšuje šanci přejít.
  • Nabízí chráněnou plochu uprostřed přechodu. Je možné se zastavit, odpočinout si a zorientovat se.
  • Účinně zvýrazňuje přechod či místo pro přecházení řidičům.
  • Nabízí nezpevněné plochy pro výsadbu zeleně či květin.

Vybudování ostrůvku nemusí být složité ani nákladné a přinese značný efekt pro bezpečnost a estetiku komunikace. Na silnicích v intravilánu, které často bývají šířkově předimenzované (např. 8 metrů mezi obrubami či více), lze ochranné ostrůvky realizovat i ve stávajících obrubách bez složitých zásahů do okraje vozovky a zmírnit jinak velký dělicí účinek komunikace.

Optimální šířkou dělicího ostrůvku je 2,50 m, která nabídne spolehlivou ochranu i přecházejícímu s dětským kočárkem či jízdním kolem. V praxi ovšem často nemusí být pro tuto míru dostatek místa či bylo by nutné složitě zasahovat do obrub a odvodnění. Pak lze užít i skromnější hodnotu okolo 2 metrů, ale v praxi v každém případě platí, že i užší ostrůvek je lepší než žádný. I ostrůvek šířky např. 1,40 m nabídne jednotlivému chodci kvalitní ochranu při přecházení a pro řidiče zvýrazní přechod. Samozřejmostí je ovšem požadavek kvalitního stavebního provedení. Pochůzná plocha ostrůvku by měla být z kvalitní dlažby a zvýšení nad úroveň vozovky o cca 2-3 cm, aby bylo jednoznačně rozlišováno mezi chodníkem a vozovkou, tedy aby byly jednoznačně dány hranice jednotlivých prvků.

Dělicí ostrůvky jsou efektivním prvkem i pro tzv. ochranu levého odbočení – vloženy na začátek řadicího pruhu nebo i na protější stranu křižovatky (pokud tam taktéž není řadicí pruh) účinně zamezí zneužívání odbočovacích pruhů pro předjíždění a chrání odbočující vozidla proti nárazům zezadu. Zároveň zvýrazní existenci odbočovacího pruhu a lépe opticky rozdělí plochu vozovky. Tento typ lze rovněž s výhodou kombinovat s funkcí usnadnění přecházení.

Příklady

Ostrůvky - Stavební a technická opatření 01
Ostrůvky - Stavební a technická opatření 02

Prostějov, Plumlovská: Přechod pro chodce na průtahu silnice II/150 původně s častými tragickými nehodami byl doplněn kvalitně zpracovaným ochranným ostrůvkem a opraveny i navazující pěší plochy. Výsledkem je řešení nabízející vysokou bezpečnost provozu a podstatné usnadnění přecházení jeho zkrácením a rozdělením na dvě fáze.


Ostrůvky - Stavební a technická opatření 03
Ostrůvky - Stavební a technická opatření 04

Prostějov, Plumlovská: stav před úpravou, s vážnými bezpečnostními riziky


Ostrůvky - Stavební a technická opatření 05
Ostrůvky - Stavební a technická opatření 06
Ostrůvky - Stavební a technická opatření 07
Ostrůvky - Stavební a technická opatření 08

Březová nad Svitavou: Ochranný ostrůvek na přechodu pro chodce na silně zatíženém průtahu silnice I/43. Podstatně usnadňuje přecházení a díky květinové výsadbě přispívá k humanizaci prostoru komunikace i centra obce. Pro řidiče je takto upravený ostrůvek nepřehlédnutelný.


Ostrůvky - Stavební a technická opatření 09
Ostrůvky - Stavební a technická opatření 10
Ostrůvky - Stavební a technická opatření 11
Ostrůvky - Stavební a technická opatření 12

Hodonín, Národní třída: Velmi zdařilé provedení ochranného ostrůvku na přechodu pro chodce na hlavní místní komunikaci v centru města. Výtvarnou hodnotu zvyšuje kvalitní provedení obrub z přírodního kamene a krásná zahradnická úprava. Přitom jsou vybrány nízké rostliny tak, aby neomezovaly rozhled chodce. Pečlivě provedené jsou i vodicí prvky pro nevidomé. Výsledkem je řešení dopravně funkční a zároveň humanizující prostor komunikace i nákupní ulice v centru.


Ostrůvky - Stavební a technická opatření 13
Ostrůvky - Stavební a technická opatření 14
Ostrůvky - Stavební a technická opatření 15
Ostrůvky - Stavební a technická opatření 16

Neustadt an der Weinstraße (SRN, Rýnsko-Falcko): Pečlivě provedený ochranný ostrůvek usnadňující přecházení průtahu zemské komunikace. Vzhledem k nižší intenzitě provozu motorové dopravy (cca 4000 vozidel za den) je přecházení zcela komfortní i bez vyznačeného přechodu. Ostrůvek zároveň vytváří osový posun jízdního pruhu (mírnou šikanu), což motivuje řidiče k volbě přiměřené rychlosti a stimuluje pozornost. Atmosféru zklidnění posiluje i důležitý detail, že je upuštěno od vodorovného dopravního značení, neb vodicí čáry jinak navozují dojem, „zde je to hlavně pro auta“. Při nízkých rychlostech vodicí funkci bez problémů plní i obruby a jiný druh materiálů navazujících ploch.


Ostrůvky - Stavební a technická opatření 17
Ostrůvky - Stavební a technická opatření 18
Ostrůvky - Stavební a technická opatření 19
Ostrůvky - Stavební a technická opatření 20

Pirna (SRN, Sasko): Série ochranných ostrůvků na průtahu zemské silnice (odpovídající české silnici II. třídy) slouží jako zklidňující prvek a zároveň tvoří místa pro přecházení. Provedení je sice poměrně strohé bez zeleně, ovšem přírodní kámen přesto vyvolává lepší dojem a příjemnější emoce než v ČR jinak převažující betonová dlažba (na tomto detailu dost záleží).


Ostrůvky - Stavební a technická opatření 21
Ostrůvky - Stavební a technická opatření 22
Ostrůvky - Stavební a technická opatření 23
Ostrůvky - Stavební a technická opatření 24

Oranienburg (SRN, Braniborsko): Série ochranných ostrůvků pro usnadnění přecházení (záměrně bez vyznačování přechodů) na silně zatíženém průtahu spolkové silnice B 273. Díky menším šířkám vozovky mezi obrubami cca 3,25 m v každém směru jízdy je přecházení krátké a komfortní, byť v dopravní špičce musí chodec občas chvíli počkat na mezeru v souvislém proudu vozidel. Jde o příklad, že při dobrém technickém provedení lze efektivně zajistit přecházení bez vyznačeného přechodu (a umělé „přednosti“ chodce) i při poměrně vysokých intenzitách provozu.


Ostrůvky - Stavební a technická opatření 25
Ostrůvky - Stavební a technická opatření 26
Ostrůvky - Stavební a technická opatření 27
Ostrůvky - Stavební a technická opatření 28

Tulln (Dolní Rakousko): Pečlivě zpracované ochranné ostrůvky v kombinaci s vyznačenými přechody na vstupech do malé okružní křižovatky (vnější průměr 25 m) s kašnou v sousedství centra. Obruby jsou z přírodního materiálu a pochůzné plochy ostrůvku i navazujících úseků z ozdobné dlažby s ornamenty. Město si obecně zakládá na pečlivé zahradnické úpravě a výsadba se záměrně průběžně mění tak, aby ostrůvky stále kvetly. Přispívá to ke zatraktivnění a humanizaci uličního prostoru v blízkosti centra města. Přitom jde o silně zatížený průtah spolkové silnice B 19 (přibližně 15 000 vozidel za 24 h).


Ostrůvky - Stavební a technická opatření 29

Stockerau (Dolní Rakousko): Příklad užití ochranného ostrůvku na průtahu zatížené silnice B 3. Z prostorových důvodů zde není možné dosáhnout požadované normové šířky ostrůvku alespoň 2 m a reálná šířka činí jen 1,40 m. I přesto je však lze toto řešení chápat příznivě, neb i užší ostrůvek je lepší než žádný a funguje. Jednotlivému chodci nabídne usnadnění přecházení a chráněnou plochu uprostřed vozovky a splní i účel výrazného upozornění řidiče na přechod, přejezd pro cyklisty či místo pro přecházení.


Ostrůvky - Stavební a technická opatření 30

Den Haag (Nizozemí): Ochranný ostrůvek na místě pro přecházení na zatížené hlavní místní komunikaci s tzv. ochrannými pruhy pro cyklisty. I přes poměrně malou šířku ostrůvku (cca 1,50 m) jde o vítané zklidňující opatření průtahu, které narušuje jeho monotonii, stimuluje pozornost řidiče a účinně jej upozorní na pravděpodobnost přecházení chodce.


Ostrůvky - Stavební a technická opatření 31
Ostrůvky - Stavební a technická opatření 32
Ostrůvky - Stavební a technická opatření 33
Ostrůvky - Stavební a technická opatření 34

Korneuburg (Dolní Rakousko): Dělicí ostrůvky pro ochranu levého odbočení jsou systematicky užity na celém průtahu městem dopravně významné silnice B 3. Vložení zelených ostrůvků do začátků řadicích pruhů i protilehlých stran křižovatek vylučuje protiprávní předjíždění a zároveň vytváří atraktivní prostředí i při vysokých intenzitách provozu.


Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.