Humanizací uličního prostoru ke zvýšení kvality života ve městech a obcích

Vítejte na stránkách projektu MALINKA, který shrnuje poznatky o utváření bezpečného dopravního prostoru v ulicích měst a obcí.

Cílem projektu je přispět nejen ke zvýšení dopravní bezpečnosti, ale i ke zmírnění sociopatologických jevů v uličním prostoru a tím ke zvýšení společenské atraktivity a estetické hodnoty místních komunikací a veřejných prostorů; jinými slovy, udělat ulice příjemné a bezpečné i pro chodce. Výstupy projektu zároveň poslouží jako jeden z podkladů vládní koncepce městské mobility.

Projektů a iniciativ zabývajících se městskou mobilitou a utvářením veřejných prostranství je celá řada. MALINKA se primárně zaměřuje na bezpečnost a zprostředkování nástrojů dopravního zklidňování těm, kdo je mohou skutečně použít.

Na těchto stránkách najdete přehled nástrojů dopravního zklidňování i prostředků identifikace problémových míst. Kromě principů fungování jsou uvedeny i příklady úspěšných realizací.

A proč se zaměřujeme právě na pohodlí a bezpečnost chodců? Chodcem je alespoň občas téměř každý z nás a z hlediska životního prostředí i zdraví obyvatel je na místě podporovat pěší dopravu co nejvíce.

Design ulice je však často takový, že od pěšího pohybu spíše odrazuje: úzké a zanedbané chodníky, tmavá zákoutí, nedostatek zeleně, špatné rozhledové poměry pro přecházení, vysoká rychlost IAD. Pro zranitelnější skupiny účastníků provozu (děti, senioři, někde i ženy) je chůze takovými místy příliš riziková a příjemná není ani ostatním.

V průzkumu z roku 2018 se s výrokem „Když jdu pěšky, někdy udělám raději okliku, protože se chci vyhnout nebezpečným nebo nepříjemným místům“ ztotožnilo 55 % obyvatel. Projekt MALINKA nabízí nástroje k identifikaci a nápravě těchto problematických míst.

Uvodni strana 01
Uvodni strana 02
Uvodni strana 03


Autoři z ČVUT vytvořili Metodiku plánování veřejných prostranství malých obcí, která představitele obcí provádí krok za krokem celým procesem plánování úprav veřejných prostranství.

Naše další aktivity


Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.