Nebezpečné zkratky

Z hlediska bezpečnosti bývá v řadě obcí a měst problematická železnice. Přestože je chodcům vstup na trať mimo přejezdy zakázán zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 4a o ochraně dráhy, s nelegálními a hojně využívanými stezkami přes trať, po trati či v její těsné blízkosti se setkáváme naprosto běžně.

V souvislosti s neoprávněným vstupem do prostoru dráhy hovoří ponejvíce o nekázni chodců. Jestliže však ve své obci chceme tento problém skutečně účinně řešit, musíme si uvědomit, že prvotní příčinou tohoto vysoce rizikového jevu je bariérový účinek železnice; jinými slovy, železnice narušuje jiné prostorové vazby. Buď byla trať v době vzniku vedena existující zástavbou (to je u nás poměrně vzácný případ), nebo její zavedení vyvolalo rozmach výstavby po obou stranách (průmyslové areály, navazující bytová výstavba) a ta v různých obdobích pokračovala. Často tedy můžeme vidět rozsáhlé sídliště na jedné straně trati a centrum města, úřady, školy nebo nové obchodní středisko na straně druhé; pěší vazby jsou mezi oběma polovinami silné a infrastruktura pro přecházení neexistující, nevhodně umístěná nebo jiným způsobem obtížně využitelná.

Problém zpravidla lze do značné míry řešit, a byť řešení vyžaduje spolupráci se správcem trati a může být poměrně náročné a často i nákladné, není na místě se mu vyhýbat. V důsledku střetu s drážním vozidlem zahyne okolo 200 chodců ročně. Podrobnější rozbor problému i možnosti řešení naleznete na https://amelia.cdvinfo.cz/.

Nachází-li se v obci nebo její blízkosti železniční trať, je třeba mít vždy na paměti, že i když problém neoprávněných vstupů aktuálně neexistuje, může za určitých okolností nastat. Typicky tato situace vzniká při změnách ve využití území – výstavba nových obytných souborů, obchodních center, škol, průmyslových podniků nebo i volnočasových areálů. Každá taková aktivita může vyvolat vznik nových pěších vazeb přes trať. Jestliže se poptávka po možnosti přecházení včas neřeší bezpečným způsobem, vytvoří si lidé sami nelegální cestičky. Proto je dobré nové projekty vždy předem posuzovat i z tohoto hlediska.

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.