Zastávky hromadné dopravy

Klíčový prvek veřejné dopravy

Zastávky jsou klíčovým prvkem, zajišťujícím přístup uživatelů k systému veřejné dopravy osob. Je tedy logické, že jejich funkční provedení zásadně ovlivňuje atraktivitu veřejné dopravy. Protože jsou součástí pozemních komunikací, představují i důležitý prvek utváření dopravního prostoru, který má přímý vliv na provoz i podobu ulic a při vhodném provedení mohou účinně přispívat i ke zklidňování dopravy.

Čekací plochy zastávek mají být dimenzovány tak, aby poskytovaly dostatečný prostorový komfort jak pro samotné čekání, tak i snadnou výměnu cestujících (aby se cestující navzájem neomezovali, mohli jít přímo ke „svým“ dveřím a odbavení vozidla v zastávce bylo operativní). Provedení a výška nástupní hrany má být taková, aby zajistila v ideálním případě bezbariérový přístup do vozidla, tedy aby výškový rozdíl mezi nástupištěm a nástupním prostorem vozidla byl co nejmenší (ideálně do 5 cm, což umožní nástup a výstup i uživateli invalidního vozíku).

Z hlediska uživatele je samozřejmostí též mobiliář adekvátní významu zastávky – přístřešek proti nepohodě, lavičky, odpadkové koše, jízdenkové automaty, kvalitní osvětlení pro dobrou sociální bezpečnost atd. Standardní součástí vybavení jsou též vodicí prvky pro nevidomé.

Rizikové místo

V souvislosti se zastávkami hromadné dopravy je třeba se ve zvýšené míře zaměřit na prevenci pouliční kriminality, a to jak na vandalismus, tak i na krádeže a násilné trestné činy. Jestliže odhlédneme od přestupků a trestných činů, ke kterým někdy dojde přímo ve vozidlech, stává se terčem vandalismu velmi často vybavení zastávek; kromě toho zastávky v odlehlejších lokalitách nebo v nočních hodinách mohou být pro pachatele trestné činnosti vhodným místem, kde vyčkat na případnou oběť.

Z těchto důvodů je na prvním místě přehlednost, a to i nejbližšího okolí. Místo by mělo být přiměřeně osvětleno, přístřešek a okolní zeleň upraveny tak, aby nevytvářely zákoutí, kam není vidět. V těsné blízkosti zastávky by neměly být umístěny velké kontejnery na tříděný odpad, i když se toto uspořádání může někdy jevit praktické. Pro spolehlivější identifikaci všech rizikových faktorů lze doporučit provedení bezpečnostního auditu – právě zastávky hromadné dopravy jakožto místa citlivá z hlediska bezpečnosti bývají jeho častým předmětem.

I přes všechna opatření v některých oblastech nemusí být pro cestující pěší část jejich cesty (od zastávky do cíle) zcela bezpečná. Proto je někde po setmění zavedena možnost zastavení na požádání i mimo zastávku (https://www.edmonton.ca/ets/stop-request.aspx).

Atraktivní městotvorný prvek

Zastávka hromadné dopravy se svým provedením může stát i vizitkou obce nebo městské části. Zajímavý design přístřešku nebo mobiliáře zpříjemní cestujícím čekání na spoj a na jednotvárnějších trasách znamená oživení i omezení rizika přejetí.

Stále oblíbenějším doplňkem zastávek bývá sousedská knihovnička, k ukrácení chvíle může posloužit i vitrína se zprávami obce a občanských sdružení nebo s výstavkou kreseb z místní školy.

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.