Zúžení

Zúžení jako zklidňující prvek je typické spíše pro obslužné komunikace než průtahy a sběrné komunikace. Hlavně na obslužných komunikacích, typicky v režimu Zóna 30, se nabízí tvorba krátkých jednopruhových úseků, což jednak zvýší pozornost řidiče, jednak může vytvořit i vítané parkovací místo či místa na úkor vozovky. Při malém provozu je přitom vliv na kapacitu komunikace zanedbatelný. Pokud na sebe vozidla čekají, je to zpravidla v řádu vteřin, nicméně i toto je formou zklidňování dopravy a případně i formou, jak takovou komunikaci učinit méně atraktivní pro tranzitní dopravu.

Zúžení lze podle potřeby efektivně kombinovat i s dalšími prvky, typicky například zvýšenou plochou, která podstatně usnadní přecházení. Výhodou je potom jak výrazné zkrácení délky přecházení, tak i odstranění či minimalizace výškových rozdílů mezi vozovkou a chodníkem.

Jedním z příkladů tohoto řešení mohou být zúžení u škol v Berlíně, které se nacházejí u obslužných komunikací, v Zónách 30. Technicky se vytváří zpravidla vysazenými chodníkovými či zelenými plochami na úkor vozovky. Jeden jízdní pruh se na krátkém úseku vyplní zelení či chodníkem – tzv. ouško, které vytvoří „krátký jednopruh“.

Příklady

Zúžení 01
Zúžení 02
Zúžení 03
Zúžení 04
Zúžení 05
Zúžení 06

Berlín: Zúžení před školou v zóně 30 podstatně rozšiřuje plochu chodníku, zkracuje a usnadňuje přecházení a upozorňuje řidiče na blízkost školy. Dobře zapadá do kontextu dalších zklidňujících prvků, zejména zpomalovacích polštářů a podporuje tak celkovou účinnost zklidnění, resp. jízdu nízkou rychlostí.


Zúžení 07
Zúžení 08
Zúžení 09
Zúžení 10
Zúžení 11
Zúžení 12

Oranienburg (SRN, Braniborsko): Různé formy zúžení užívané zejména v zónách 30, zahrnující většinu komunikací ve městě (mimo průtahy). Smyslem je zklidnění dopravy – optické potlačení urychlujících přímých linií a stimulace pozornosti řidiče, zejména před křižovatkami a vstupy do zón. Zúžení se efektivně kombinují s dalšími prvky; na vstupech do zón zpravidla zvýšenými plochami a v zónách běžně též s mobilními květinovými truhlíky (levné ale vcelku účinné řešení).


Zúžení 13
Zúžení 14
Zúžení 15

Vídeň: Zúžení na obslužné jednosměrné komunikaci v zóně 30, nápaditě tvořené restaurační zahrádkou namísto parkujících vozidel. Jde o atraktivní prvek, který zřetelně oživí prostor ulice, kde jinak dominují obytné budovy a odstavená auta.


Zúžení 16
Zúžení 17
Zúžení 18
Zúžení 19
Zúžení 20
Zúžení 21

Uherské Hradiště-Štěpnice: Zúžení na obslužné komunikaci v zóně 30 na ulici Zahradní nedaleko Dětského centra. Opatření účinně potlačuje jinak dlouhý průhled a podporuje dodržování rychlostního limitu. Je vhodně kombinováno se zvýšenou plochou, která zvyšuje efekt zklidnění a díky zmenšení výškového rozdílu k chodníku dále usnadňuje přecházení. Zúžený profil komunikace by bylo ovšem vhodné zvýraznit instalací vodicí desky (či nápadného květinového truhlíku) na okraji vysazené plochy. Žlutě natřené obrubníky profil vozovky účinně nevymezí a nejde ani o estetické řešení, které by krášlilo rezidenční čtvrť (žlutá barva připomíná technické provizorium).


Zúžení 22
Zúžení 23

Refrath (SRN): Hojně užívaná zúžení v zónách 30 v obytném satelitu na okraji Kolína nad Rýnem. Opatření účinně zklidňuje provoz motorové dopravy a zároveň nabízí místo pro výsadbu zeleně a účinnou a efektní humanizaci prostoru komunikace.


Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.